SZKŁA DWUOGNISKOWE

Konstrukcja szkieł dwuogniskowych zapewnia wyraźne widzenie przedmiotów bliskich i dalekich. Przedmioty w odległości pośredniej pozostają nieostre. Górna część soczewki dwuogniskowej ma moc optyczną zapewniającą dobre widzenie dali. W dolnej części znajduje się tzw. segment, czyli wydzielony widocznymi granicami obszar oferujący moc do bliży. Utrudnieniem w korzystaniu z soczewek dwuogniskowych jest obecność ostrej granicy między mocą do dali i mocą do bliży oraz brak obszaru z mocą umożliwiającą patrzenie na odległości pośrednie.

Szkla dwuogniskowe ( inaczej bifocal)

Okulary z soczewkami dwuogniskowymi zapewniają wyraźne widzenie bliży i dali. Korzystając z takich okularów nie będziesz widzieć wyraźnie przedmiotów znajdujących się w średniej odległości od Ciebie. Dwuogniskowe soczewki okularowe różnią się wyglądem od innych soczewek jest na nich widoczny wydzielony obszar, przez który patrzy się na przedmioty bliskie (tzw. segment do bliży).

2015 © Optyk Bifocal | Wykonanie RcWebs.pl
stat4u